Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazanie się bulli papieskiej – najstarszej, zachowanej, pisemnej wzmianki o Wrocławiu

Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazanie się bulli papieskiej – najstarszej, zachowanej, pisemnej wzmianki o Wrocławiu

Kalendarium:

• 1000 r.
Wrocław staje się siedzibą biskupstwa. Ukazanie się bulli papieskiej – najstarszej, zachowanej, pisemnej wzmianki o Wrocławiu
• 1242 r.
Lokacja miasta, odbudowanego po najeździe mongolskim, na prawie niemieckim.
• 1261 r.
Wrocław otrzymuje prawo magdeburskie i radę miejską.
• 1299 r.
Rozpoczęcie budowy murów miejskich, ukończonych w poł. XIV w.
• 1335 r.
Po śmierci księcia Henryka Piastowskiego miasto i księstwa wrocławskie przechodzi pod panowanie korony czeskiej.
• 1523 r.
Początek reformacji we Wrocławiu (kazanie Jana Hessa w kościele Świętej Marii Magdaleny).
• 1526 r.
Po śmierci Króla Czech Ludwika Jagielończyka, Wrocław wraz ze Śląskiem przechodzi pod panowanie Habsburgów; rozpoczęła się również trwająca do schyłku XVI w. budowa nowoczesnych fortyfikacji, które przetrwały do początków XIX w.
• 1648 r.
Zakończenie wojny trzydziestoletniej – miastu udaje się uniknąć większych zniszczeń i zachować swój, głównie protestancki, charakter.
• 1702 r.
Powołanie Akademii Jezuickiej przez cesarza Leopolda I.
• 1741 r.
Początek wojen śląskich, w wyniku których Wrocław i Śląsk przeszły pod panowanie pruskie.
• 1807 r.
Zdobycie miasta przez wojska napoleońskie i początek wyburzenia fortyfikacji miejskich.
• 1809 r.
W wyniku reform w Prusach, we Wrocławiu zostaje powołany nowoczesny samorząd miejski.
• 1811 r.
Powołanie państwowego, pruskiego uniwersytetu we Wrocławiu (Uniwersytet Wrocławski).
• 1821 r.
Podporządkowanie biskupstwa wrocławskiego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
• 1840 r.
Uruchomienie pierwszej linii omnibusowej.
• 1842 r.
Otwarcie pierwszego odcinka kolei żelaznej (Wrocław – Oława) początkiem rozbudowy wrocławskiego węzła kolejowego.
• 1848 r.
Wydarzenia rewolucji Wiosny Ludów we Wrocławiu.
• 1875 r.
Rozpoczęcie działalności przez zakłady przemysłu metalowego „Archimedes”.
• 1877 r.
Uruchomienie pierwszych linii tramwajów konnych (funkcjonowały do 1910 r., zastępowane po 1891 r. elektrycznymi).
• 1891 r.
Początki elektryfikacji Wrocławia – w Rynku pojawiają się pierwsze latarnie elektryczne.
• 1901 r.
Ukończenie budowy kanału żeglownego oraz portu rzecznego na Popowicach.
• 1903 r.
Wielka powódź, która dokonała dużych szkód w mieście, ale również spowodowała przyspieszenie wielkich prac regulacyjnych, w wyniku których powstał ostatecznie funkcjonujący do dziś kształt systemu wrocławskiego węzła wodnego.
• 1910 r.
Otwarcie Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu raz Mostu Grunwaldzkiego.
• 1911 r.
Fuzja dwóch przedsiębiorstw, która doprowadziła do powstania kombinatu Linke_- Hoffmann-Werke, potentata w produkcji taboru kolejowego.
• 1913 r.
Wystawa Stulecia Pruskiej Wojny Wyzwoleńczej, ukończenie budowy Hali Ludowej.
• 1914 - 1918 r.
Wrocław, jako twierdza na zapleczu frontów I wojny światowej.
• 1918 r., listopad
przejęcie władzy w mieście przez socjaldemokratów.
• 1920 r., marzec
Próba przejęcia władzy w mieście przez siły kontrewolucyjne w czasie puczu Kappa i Lüttwitza.
• 1920 r.
Do grona konsulatów dołącza Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.
• 1926 r.
Oddanie do użytku Stadionu Olimpijskiego.
• 1928 r.
Poszerzenie granic administracyjnych miasta o szereg peryferyjnych osiedli i terenów.
• 1933 r.
Przejęcie we Wrocławiu, podobnie jak w całych Niemczech władzy przez narodowych socjalistów, początki terroru hitlerowskiego.
• 1938 r., 9/10 listopada
Wrocławska „kryształowa noc”, największy z pogromów na ludności żydowskiej.
• 1944 r.
Wrocław zostaje ogłoszony zamkniętą twierdzą ("Festung Breslau").
• 1945 r., styczeń
Tragiczna w skutkach przymusowa ewakuacja ludności.
• 1945 r., luty
Początek oblężenia miasta przez Armię Czerwoną, olbrzymie zniszczenia materialne oraz tragedia mieszkańców.
• 1945 r., 6 maja
Tragiczna w skutkach przymusowa ewakuacja ludności.
• 1945 r., luty
Początek oblężenia miasta przez Armię Czerwoną, olbrzymie zniszczenia materialne oraz tragedia mieszkańców.
• 1945 r., 6 maja
Wrocławska „kryształowa noc”, największy z pogromów na ludności żydowskiej.
• 1944 r.
Wrocław zostaje ogłoszony zamkniętą twierdzą ("Festung Breslau").
• 1945 r., styczeń
Tragiczna w skutkach przymusowa ewakuacja ludności.
• 1945 r., luty
Początek oblężenia miasta przez Armię Czerwoną, olbrzymie zniszczenia materialne oraz tragedia mieszkańców.
• 1945 r., 6 maja
Do grona konsulatów dołącza Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.
• 1926 r.
Oddanie do użytku Stadionu Olimpijskiego.
• 1928 r.
Poszerzenie granic administracyjnych miasta o szereg peryferyjnych osiedli i terenów.
• 1933 r.
Przejęcie we Wrocławiu, podobnie jak w całych Niemczech władzy przez narodowych socjalistów, początki terroru hitlerowskiego.
• 1938 r., 9/10 listopada
Wrocławska „kryształowa noc”, największy z pogromów na ludności żydowskiej.
• 1944 r.
Wrocław zostaje ogłoszony zamkniętą twierdzą ("Festung Breslau").
• 1945 r., styczeń
Tragiczna w skutkach przymusowa ewakuacja ludności.
• 1945 r., luty
Początek oblężenia miasta przez Armię Czerwoną, olbrzymie zniszczenia materialne oraz tragedia mieszkańców.
• 1945 r., 6 maja
Kapitulacja "Festung Breslau".
• 1945 r., 9 maja
Rozpoczęcie przejmowania miasta przez administrację polską 2.08.1945 r. – Na Konferencji Poczdamskiej zapada decyzja o przyznaniu Wrocławia i Śląska Polsce.
• 1945 r., 8 września
Przedstawieniem „Halki” Stanisława Moniuszki rozpoczyna działalność Opera Wrocławska.
• 1945 r., 15 listopada
Inauguracja pierwszego roku akademickiego w powojennym, polskim Wrocławiu.
• 1946 r., 21 lipca
Sprowadzenie ze Lwowa do Wrocławia części zbiorów Ossolineum oraz płótna Panoramy Racławickiej.
• 1948 r., 21 lipca
Otwarcie Wystawy Ziem Odzyskanych
• 1948 r., 25 sierpnia
Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju (delegaci z 46 krajów)
• 1951 r., 29 lipca
Konsekracja odbudowanej ze zniszczeń katedry św. Jana Chrzciciela.
• 1963 r., sierpień
Epidemia czarnej ospy. Miasto objęte kwarantanną.
• 1966 r., 09 sierpnia
Rozpoczęcie I Festiwalu Muzyki Oratoryjno–Kantatowej „Wratislavia Cantans” – trwającej do dziś, największej, i najbardziej znanej cyklicznego wydarzenia kulturalnego w mieście.
• 1980 r., 26 sierpnia
– Wrocławskie zakłady pracy przyłączają się do trwających w kraju strajków powszechnych, które doprowadzą do powstania NSZZ „Solidarność”.
• 1981 r., 13 grudnia
Początek stanu wojennego. Przez cały okres lat 80-tych Wrocław pozostanie jednym z najsilniejszych ośrodków opozycji antykomunistycznej w Polsce.
• 1983 r., 21 czerwca
Wizyta we Wrocławiu Papieża Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymki do kraju, msza św. i spotkanie z Wrocławianami na terenie Toru Wyścigów Konnych na Partynicach.
• 1985 r., 14 czerwca
Otwarcie odrestaurowanej Panoramy Racławickiej.
• 1989 r., 4 czerwca
Wrocławianie biorą masowy udział w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu i Senatu, początek końca systemu komunistycznego.
• 1990 r., 27 maja
Pierwsze wolne wybory samorządowe. Wybrana została Rada Miejska, której pierwszym przewodniczącym został prof. Stanisław Miękisz. Prezydentem został Bogdan Zdrojewski.
• 1990 r., 19 czerwca
Rada Miejska przywraca historyczny herb Miasta Wrocławia, co jest symbolicznym pogodzenia się współczesnych, polskich mieszkańców miasta z jego dawną, także niemiecką przeszłością.
• 1993 r., 18 stycznia
Lotnisko wrocławskie przekształca się w Międzynarodowy Port Lotniczy.
• 1995 - 1996 r., 28 grudnia - 2 stycznia
Europejskie Spotkania Młodych Chrześcijan z Taize we Wrocławiu.
• 1997 r., 21 maja – 1 czerwca
46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny z udziałem Papieża Jana Pawła II.
• 1997 r.
Zakończenie wielkiej renowacji Rynku.
• 1997 r., lipiec
Wielka powódź we Wrocławiu, która obok zniszczeń przyczynia się także do przyśpieszenia odbudowy i modernizacji infrastruktury miejskiej.
• 2000 r., czerwiec
Uroczyste obchody Milenium Wrocławia.
• 2001 r., 1 września
Następcą Bogdana Zdrojewskiego na stanowisku prezydenta miasta zostaje Stanisław Huskowski.
• 2002 r., 19 listopada
Funkcję Prezydenta Wrocławia obejmuje, wybrany po raz pierwszy po wojnie w wyborach bezpośrednich, Rafał Dutkiewicz.
reklama

Odchudzanie

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl