Centrum Nauki Matematyki

Centrum Nauki Matematyki

banner_cnm_matura

Przyjdź do Centrum Nauki Matematyki i weź udział w intensywnych kursach przygotowujących do tegorocznej matury, które wyczerpują pełen zakres treści maturalnych z poziomów podstawowego i rozszerzonego. Kursy te zostały opracowane przez jednych z najlepszych specjalistów współpracujących z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Poprowadzą je dr Janina Duda i mgr Joanna Holewa.

Bezpośrednio po każdych zajęciach otrzymasz od prowadzących zestaw zadań utrwalających do samodzielnego rozwiązania. Możesz je rozwiązać w dowolnym momencie przygotowań do matury, w trakcie trwania kursu bądź później. Prowadzący prześle Ci drogą mailową klucz odpowiedzi do zadań, dzięki czemu będzie można samodzielnie sprawdzić poprawność rozwiązań.

Dzień kursuZakres podstawowyZakres rozszerzony
1.Liczby rzeczywisteLiczby, zbiory, wyrażenia algebraiczne.
Wartość bezwzględna i logarytm.
Tożsamości trygonometryczne.
2.Funkcja liniowa i elementy geometrii analitycznejRównania i nierówności wielomianowe i wymierne.
Równania i nierówności liniowe
i kwadratowe z parametrem.
Układy równań liniowych i prowadzących do równań kwadratowych.
3.Funkcja kwadratowaFunkcje. Sporządzanie wykresów funkcji. Rozwiązywanie zadań z parametrem z wykorzystaniem własności i wykresów funkcji ze szczególnym uwzględnieniem funkcji liniowych, kwadratowych, wielomianowych, wymiernych, wykładniczych, logarytmicznych
i trygonometrycznych. Metoda graficzna rozwiązywania równań i nierówności.
4.Funkcje - przekształcanie wykresów, wyznaczenie dziedziny, zbioru wartości itd.Trygonometria.
Planimetria.
Geometria analityczna.
5.Ciągi i rachunek prawdopodobieństwaStereometria.
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.
Statystyka.
6.Planimetria, stereometria i trygonometriaCiągi, granice ciągów.
Rachunek różniczkowy.
Rozwiązywanie zadań z różnych działów matematyki.

.

reklama

Odchudzanie

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl