Dlaczego ochrona Securitas ?

Dlaczego ochrona Securitas ?


Securitas inna firma ochrony
koncesja MSWiA czasem brak, tzw. dozór mienia
pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę – silna więź i motywacja umowy zlecenia, umowy o dzieło
międzynarodowa polisa ubezpieczeniowa - korporacyjna niewielkie kwoty ubezpieczeniowe, wielokrotnie brak całkowity polis dotyczących prowadzonej działalności
międzynarodowa korporacja, stała troska o zadowolenie Klienta - wizerunek jednorazowe starania i zabiegi


Securitas AB jest największym na Świecie koncernem zajmującym się usługami ochrony.

Firma powstała w 1934 roku w Szwecji. Struktura własności koncernu oparta jest na stabilnych inwestorach, głównie dużych funduszach kapitałowych i instytucjach finansowych. Securitas jest spółką akcyjną notowaną od 1991 roku na giełdzie w Sztokholmie. Po osiągnięciu dominującej pozycji w Europie, w 1999 roku nastąpiło wejście na kontynent amerykański, poprzez spektakularne przejęcia największych w USA firm branży security – Pinkerton, Loomis & Fargo i Burns.

Rekomendacja Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” (PZPO)

Rekomendacja Polskiego Związku Firm Ochrony (PZFO)

Złoty Laur Klienta

Polisa odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności, dla Grupy Securitas w Polsce przyjęto limit stanowiący równowartość 1.000.000,00 USD. Jest to limit dla szkód w mieniu i na osobie na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Polisa jest rozszerzona o odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Securitas.

Ponadto polskie spółki Securitas objęte są dodatkowym ubezpieczeniem Grupy Securitas, posiadany przez nas certyfikat ubezpieczeniowy opiewa na kwotę 50,000,000 EUR, co stanowi potwierdzenie posiadania najwyższego na rynku ochrony w Polsce poziomu ubezpieczenia, stanowiący dodatkową jedną z najwyższych na rynku ochrony w Polsce gwarancję.

Strona główna Securitas w Polsce - www.securitas.com/pl/


Powrót do strony głównej
reklama

Odchudzanie

www.klubodchudzania.pl www.antykoncepcja.net www.astmaoskrzelowa.pl